DISCLAIMER & PRIVACY POLICY

Bij het gebruik maken van onze website, www.pircoffee.nl, kunnen er op verschillende momenten gegevensvergaring en gegevensverwerking plaatsvinden van jouw privé informatie. Uiteraard behandelen wij deze gegevens met zorg.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Bij je bestelling bij Pir Coffee vragen wij je om bepaalde gegevens met als doel; het communiceren over de bestelling, het product afleveren en de bestelling te administreren.

Gegevens die wij verwerken:

Voornaam

Achternaam

Bedrijf

Adres

Telefoonnummer(s)

Emailadres

Klantnummer

Bestelnummer

 

Betalingen vinden plaatst op een beveiligde betaalomgeving van onze partner Mollie. Jouw rekeningnummer wordt enkel gebruikt wanneer wij geld moeten overmaken naar je. In het geval van retourneren bijvoorbeeld.

 

 

Als je gebruik maakt van onze website of op een andere manier contact opneemt met ons, dan kunnen wij in het kader van onze dienstverlening persoonsgegevens verwerken. Deze gegevens zijn:

 

IP adres

Device type

Website gebruik en gedrag (cookies)

Communicatievoorkeuren en instellingen

Verwerking: grondslagen en gerechtvaardigde belangen

De verwerking van persoonsgegevens vindt plaats op basis van de volgende grondslagen uit artikel 6 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming:

 

Toestemming

Uitvoering van een overeenkomst met jou

Wettelijke verplichting

Vervulling van een taak van algemeen belang

Gerechtvaardigd belang van Pir Coffee of een derde

 

Gerechtvaardigde belangen zijn onder andere: marketing, beveiliging, (misdaad)preventie, IT-beheer, onderzoek en analyse naar eigen producten of diensten, bedrijfshuishouding, juridische zaken, intern beheer.

 

Geen verwerking van gegevens van personen jonger dan 16 jaar

Wij hebben niet de intentie gegevens te verzamelen van websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Wij raden ouders aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen om zo te voorkomen dat Pir Coffee mogelijk hun persoonsgegevens verwerkt.

 

Doeleinden voor het verwerken van persoonsgegevens

Pir Coffee verwerkt jouw persoonsgegevens voor de hieronder genoemde doeleinden.

 

Het opbouwen en onderhouden van de klantrelatie.

Het afhandelen van bestellingen, het verwerken van financiële administratie en logistieke afhandeling.

Het bieden van klantenservice inclusief service rondom het kopen van een producten en het vervullen van garantieverplichtingen.

Jou benaderen met aanbiedingen of andere commerciële informatie. Je hebt daarbij altijd de mogelijkheid om je af te melden.

Het koppelen en analyseren van cookies van onze websites aan bij ons bekende klantgegevens. Dit doen wij om de inhoud van onze communicatie zo goed mogelijk op jouw persoonlijke voorkeur af te stemmen

Delen met derden

Pir Coffee deelt jouw persoonsgegevens met derden met bijbehorende redenen.

 

Als wij wettelijk verplicht of bevoegd zijn om persoonsgegevens aan derden te verstrekken

Voor bedrijfseconomische doeleinden (zoals de verkoop van bedrijfsactiviteiten of aandelen of een reorganisatie)

Pir Coffee gebruikt ook diensten van derde partijen die de rol vervullen van ‘verwerkers’ (bijvoorbeeld hosting voor de hosting van de website.

Als persoonsgegevens naar een ontvanger in het buitenland worden verzonden, gebeurt dit doorgaans alleen naar een ontvanger in een land dat volgens de Europese Commissie een voor persoonsgegevens passend beschermingsniveau biedt.

Bewaartermijn

We bewaren en gebruiken jouw gegevens niet langer dan noodzakelijk. Daarna verwijderen we alle data die we van je hebben. Inactieve klantenaccounts worden na 7 jaar verwijderd.

 

Jouw rechten

Wanneer je inzage wilt hebben in jouw persoonsgegevens dan kan je dat ons laten weten door een email te sturen. Na verplichte controles, zodat wij zeker zijn dat wij de juiste persoon voor ons hebben, zullen wij deze gegevens met je delen.

 

Het wijzigen en verwijderen van de gegevens kan je zelf doen wanneer je een account hebt. Lukt dat niet? Stuur ons een email dan doen wij dat voor je. Let er op, dat verwijderde data niet meer terug te halen is.

 

Beveiliging

Wij passen beveiligingsmaatregelen toe om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging zoveel mogelijk tegen te gaan. Deze beveiligingsmaatregelen worden periodiek herzien op basis van dreigingen.